Trivselsregler og regler på Seljordfestivalen

Vi som festivalarrangør tar ditt behov og din sikkerhet på alvor. Gjør deg kjent med reglene våre før du kommer på festivalen.

Har du flere spørsmål ta kontakt med oss på mail.

Derfor oppfordrer vi alle, både besøkende og medarbeidere, til å følge festivalreglene for et best mulig opphold på Dyrskuplassen. Festivalområdet er stort, og sikkerheten din er viktig. Alle som oppholder seg på festivalområdet skal til enhver tid følge festivalens regler. Skulle det oppstå problemer av noen art, ta kontakt med festivalens crew eller vakthold. Telefonnumrene finner du under reglene.

 

ADGANG

Det er 18-års aldersgrense på hele festivalområdet.

Hvis personer blir tatt inne på festivalområdet uten gyldig adgangsbånd, resulterer dette i en bot til summen av en fullprisbillett pluss kr. 2000,- i tillegg. Deretter vil vedkommende bli bortvist fra området. Gjelder dette for personer under 18 år, vil også foresatte kontaktes. Mistet adgangsbånd erstattes ikke av festivalen, selv ikke om kvittering kan framvises.

 

BRANN

Ved bekreftet brann skal det straks meldes til 110 og egen vaktsentral på telefon 46 83 34 16.

Vaktsentralen må straks formidle meldingen til egen brannstyrke over sambandet. Ordens/brannvakter må ha direkte kommunikasjon med vaktsentral.

Når du ringer 110 og vaktsentralen opplyser du om navnet ditt, hvor du er og hva som har hendt. Varsle festivalvaktene og de som er truet av brann og evakuer. Iverksett slukkingstiltak.

 • Røyk-/gassvarsler og slukkeutstyr Alle utstillere og campingenheter skal være utstyrt med røyk-/gassvarsler og et pulverapparat (min. 2 kg ABC). Kontroll vil bli gjennomført.
 • Brennbart avfall/papp og papir Det er viktig at det ikke blir lagret brennbart avfall, spesielt papp og papir, inne på eller rundt campingplassen. Camping-plassen skal være ryddig til enhver tid. På grunn av brannfare er ikke høyballer tillatt.
 • Bruk av åpen ild Det er ikke tillatt med åpen ild på plassen og grilling kan bare skje ute. Det skal være minst 1 meter avstand fra telt-/campingvogn til grill. Engangsgrill og kullgrill er ikke tillatt på festivalen.
 • Propanlekkasje Dersom du oppdager propanlekkasje, skal hovedkranen straks stenges og reguleringsventilen kobles fra flaska. Stans all bruk av åpen ild. Lokaliser lekkasjen; er den fra flaska, transporter den vekk fra campingplassen. Varsle vaktsentralen på tlf. 46 83 34 16.

 

INFORMASJONEN

Svarer på og hjelper deg med alle henvendelser.

FOTO

Festivalområdet er å regne som offentlig plass. Alle bilder eller videoer Seljordfestivalen AS og Countryfestivalen AS tar i løpet av festivalen, kan fritt brukes videre til markedsføringsarbeid.

PLASSERING

Festivalen prøver etter beste evne å ta hensyn til plassønsker. Ekstra store campingvogner, bobiler og liknende henvises til egne felt ettersom de ikke får plass på våre standard plasser.

STRØM

De som har campingplass med strøm, må ha med skjøtekabel på minimum 25 meter som er isolert, jordet og godkjent for utendørs bruk. Det er beregnet maks 500 watt pr. campingenhet. Bruk av strøm må derfor prioriteres. I strømskapene er det ikke eget uttak til hver campingenhet. Gjester bes derfor om å koble seg til naboens vogn.

RYDDING

Alle må holde campingplassen sin ryddig for å sikre god trivsel på festivalen. Søppelsekker og pantesekker blir utdelt ved ankomst, eller kan plukkes opp hos vaktene. Ved avreise skal alle campingenheter og alt av møbler, inventar og lignende tas med. Utstyr som blir satt igjen vil faktureres med opptil kr. 5000,- i  renovasjonsgebyr til den personen campingplassen er registrert på.

 

TRIVSELSREGLER

Vi håper alle vil oppføre seg hensynsfullt ovenfor hverandre. Normal ro og orden gjelder på festivalcampingen, utover det gjelder vaktenes instruksjoner. Politiet og festivalvaktene patruljerer området kontinuerlig og tilkalles også etter behov.

 • Vis hensyn og ta vare på hverandre ❤
 • Gjør deg kjent på plassen.
 • Lytt til kroppen din! Spis godt og drikk rikelig med vann. For høyt alkoholinntak kan gi både deg og andre en dårlig festivalopplevelse.
 • Si fra hvor du går, avtal gjerne et møtested og tidspunkt.
 • Ta vare på hørselen, bruk ev. ørepropper og ta pause fra høy musikk.
 • Bruk hodet. Tilkall vakter dersom du opplever noe som er ubehagelig eller du er bekymret for.
 • På campingområdet er det lov å spille middels høy musikk frem til klokka 01.00. Etter kl. 01.00 skal det være rolig på campingen. Brudd på dette vil føre til beslag av lydanlegg og eventuell bortvisning fra festivalen. Det er vaktene som avgjør lydnivået på musikken.
 • All bruk av lydhorn på kjøretøy er forbudt og fører til bortvisning. Tenk på naboen!
 • Kjøring inne på campingområdet bør forekomme i så liten grad som mulig. Besøkende har ikke lov til å kjøre rundt på området med ATV, moped eller tilsvarende.
 • Uoriginale anordninger på campingenhetene, som for eksempel verandaer, rekkverk og liknende, er av sikkerhetsmessige grunner ikke tillatt og vil ikke slippes inn på området. Det samme gjelder større bassenganordninger.
 • Det er ikke tillatt med dyr på konsertområdet, med unntak av fører-/servicehund.
 • Det er ikke, under noen omstendigheter, lov til å bære våpen, kniv og/eller motorsag på festivalområdet. Dette gjelder også kopier. De vil bli konfiskert av vaktene og levert til politiet.
 • Bruk og salg av narkotika vil umiddelbart politianmeldes.
 • All bruk av fyrverkeri er strengt forbudt og fører til bortvisning fra festivalen og politianmeldelse.
 • Det er ikke tillatt med droner under festivalen.
 • Det er ikke tillatt å ta med seg alkohol inn eller ut av konsertområdene.

   

Viktige telefonnummer:

Vaktsentralen: 46 83 34 16                     

Brannvesen: 110

Politi: 112                                    

Ambulanse: 113

 

Våre samarbeidspartnere

Seljordfestivalen AS
Organisasjonsnummer: 982609933

Tlf: +47 350 57 700
E-post: post@seljordfestivalen.no

Nordbygdivegen 60, 3840 Seljord

Aldersgrense for festivalen er 18 år